Journal of Psychology Research

"Journal of Psychology Research" (попередня назва - «Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія») – це науковий журнал, який приймає статті високої якості, підготовлені стосовно найрізноманітніших питань дослідження. Вісник видається щорічно та запрошує стати своїми авторами професорів, науковців, студентів, експертів та практиків, зацікавлених у публікації результатів своїх наукових здобутків у різних академічних галузях психології та освіти.

До редакційної колегії Вісника входять як професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, так і науковці інших регіонів України і світу.

Видання друкується за Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23096-12936ПР від 11.12.2017 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Додаток №5 до наказу Міністерства освіти і науки України №326 від 04.04.2018 р.).

Мови видання: українська, російська, англійська.

ISSN print: 2663-2950

ISSN online: 2652-2969