Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія» – це науковий журнал, який приймає статті високої якості, підготовлені стосовно найрізноманітніших питань дослідження. Вісник видається щорічно та запрошує стати своїми авторами професорів, науковців, студентів, експертів та практиків, зацікавлених у публікації результатів своїх наукових здобутків у різних академічних галузях психології та освіти.

До редакційної колегії Вісника входять як професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, так і науковці інших регіонів України і світу.

Видання друкується за Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21545-11445Р від 21.08.2015 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Додаток №7 до Наказу МОН України №1328 від 21.12.2015 р.).

Мови видання: українська, російська, англійська.

ISSN print: 2414-9268

ISSN online: 2415-7244

Лицензия Creative Commons
Ці роботи доступні за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.