РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ

L. I. Baisara, N. Yu. Cherevach

Анотація


Зроблено спробу дослідити проблему рефлексії як фактору розвитку творчих здібностей учнів музичних шкіл. Проаналізовано вплив рівня рефлексії на креативність та роз­виток музично-ритмічного інтелекту.

Ключові слова


творчі здібності; креативність; рефлексія; музичний інтелект; учні му­зичних шкіл.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дружинин В.Н. Психология общих спосібностей : учеб. пособ. / В.Н. Дружинин. – СПб, 2000. – С. 211–241.

Дружинин В.Н. Психология творчества / В.Н. Дружинин // Психологический журнал. – Т. 26. – 2005. – № 5. – С. 101–109.

Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А.В. Карпов // Психологический журнал. – Т. 24. – 2003. – № 5. – С. 45–57.

Карпов А.В. Психология рефлексии / А.В. Карпов,

И.М. Скитяева. – М., 2002.

Роджерс Н. Творчество как усиление себя / Н. Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 164–168.

Сабо А.Ю. Рефлексія як чинник розвитку художньої творчості учнів музичних шкіл : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. психол. наук / А.Ю. Сабо. – К., 2007.

Сборник психологических тестов. Часть II : пособ. / сост. Е.Е. Миронова. – Мн., 2006.

Armstrong Т. 7 Kinds of Smart. Penguin Books. – USA. 1993. – 98 p.

Gardner H. Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. – N. Y.: Basic Books, 1983. – 416 p.

Gardner H. Multiple intelligences: The theory in practice. – N. Y.: Basic Books. 1993. – 528 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/100904

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Ці роботи доступні за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.

Журнал знаходиться у вільному доступі, і користувачі можуть безкоштовно читати, завантажувати, копіювати, посилатися на тексти або статті без попереднього додаткового дозволу на це видавника або автора - згідно з визначенням BOAI щодо відкритого доступу.

 
 
 
Створення сайту IT-Проект