ЕМОЦІЙНА ЗРІЛІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

O. I. Afonina

Анотація


Розглянуто теоретичні основи вивчення емоційної зрілості особистості, наведено її характерні ознаки. Розглянуто й проаналізовано деякі методики психологічної діагностики, які вимірюють емоційну зрілість у різноманітних контекстах: як самостійний конструкт; як компонент у складі певних параметрів особливостей особистості (в якості окремої шкали); як характерну ознаку в описі досліджуваних показників.

Ключові слова


емоційна зрілість особистості; шкала емоційної зрілості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла / А. Н. Капустина. – СПб. : Речь, 2001. – 112 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Психологія керівництва» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)») / уклад. : Є. І. Куш, Д. П. Понкратов, Д. М. Рославцев. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 42 с.

Павлова И. Г. Психологические корреляты эмоциональной зрелости / И. Г. Павлова, А. Я. Чебыкин // Наука і освіта. – О., 2000. – № 1–2. – С. 156–158.

Павлова І. Г. Емоційна зрілість та її основні компоненти / І. Г. Павлова // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2003. – №5–6. – С. 107–116.

Павлова І. Г. Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Павлова Ірина Георгіївна – О., 2005. – 212 с.

Пашукова Т. И. Психологические исследования. Практикум по общей психологии для студентов педагогических вузов / Т. И. Пашукова, А. И. Допира, Г. В. Дьяконов. – М. : Ин-т практ. психол.; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. – 127 с.

Практикум по психодиагностике личности / ред. Н. К. Ракович. – Мн, 2002. – 248 с.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с.

Роджерс К. О становлении личностью. Психотерапия глазами психотерапевта / К. Р. Роджерс ; пер. М. М. Исениной. – К. : PSYLIB. 2004. – 314 с.

Собчик Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности / Л. Н. Собчик. – СПб. : Речь, 2003. – 219 с.

Солдатова Е. Л. Структура и динамика нормативного перехода к взрослости : моногр. / Е. Л. Солдатова. – Челябинск : Изд-во ЮурГУ, 2007. – 267 с.

Чебикін О. Я. Про основні компоненти та механізми прояву емоційної зрілості / О. Я. Чебикін // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2008. – №12. – С. 72–80.

Чебикін О. Я. Становлення емоційної зрілості особистості : моногр. / О. Я. Чебикін. – О. : СВД Черкасов, 2009. – 230 с.

Чудина Е. А. Эмоциональная зрелость личности: определение понятия и выделение критериев / Е. А. Чудина // Личность и проблемы развития : сборник работ молодых учёных / отв. ред. Е. А. Чудина. – М. : Ин-т психол. РАН, 2003. – С. 112–116.

Cattell R.B. Handbook of the sixteen personality factor questionnaire (16PF) / R. B. Cattell, H. W. Eber, M. M. Tatsuoka. – Compaign Illinois, 1970. – 335 p.

Singh Y. Manual for Emotional Maturity Scale / Y. Singh, М. Bhargava. – Agra : National Psychological corporation, 1990. – 153 р.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/1013102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Ці роботи доступні за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.

Журнал знаходиться у вільному доступі, і користувачі можуть безкоштовно читати, завантажувати, копіювати, посилатися на тексти або статті без попереднього додаткового дозволу на це видавника або автора - згідно з визначенням BOAI щодо відкритого доступу.

 
 
 
Створення сайту IT-Проект