САМОТНІСТЬ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Y. V. Zheleznyakova

Анотація


Заявлено, що почуття самотності у підлітковому віці є соціально-психологічною проблемою. Проаналізовано різні точки зору вчених на даний феномен у цьому віці. Розкрито основні психологічні особливості особистості підліткового віку і обгрунтовано їх вплив на прояви самотності. Показано, як психологічно впливають прояви самотності на соціальні зв’язки підлітка з оточуючими і соціалізацію в цілому, враховуючи те, що у цьому віці підліток особливо гостро потребує прийняття та визнання себе як особистості оточуючими.

Ключові слова


самотність; підліток; соціалізація; соромливість; агресивність; смисловий бар’єр; мобінг; тривожність; суспільство; соціальна роль; адаптація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Прес, 2010. – 375 с.

Бондарев В. П. Выбор профессии. Педагогический поиск: Опыт. Проблемы. Находки / В. П. Бондарев. – М. : Педагогика, 1989. – 128 с.

Борг Д. Язык тела. Как понять, что было сказано на самом деле / Д. Борг. – М : Попурри, 2012. – 304 с.

Дольто Ф. На стороне подростка / Ф. Дольто. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2010. – 423 с.

Дубровиной И. В. Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / И. В. Дубровиной. – М. : Академия, 1998.– 130 с.

Змановская E. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. / Е. В. Змановская – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 288 с.

Казанская В. Г. Подросток: социальная адаптация / В. Г. Казанская. – СПб. : Питер, 2011. – 288 с.

Коломинский Я. Л. Человек среди людей / Я. Л. Коломинский. – Мн. : Нар. асвета, 1987. – 224 с.

Кон И. С. Психология юношеского возраста / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1979. – 175 с.

Леви В. Л. Я и мы / В. Л. Леви. – М. : Педагогика, 1973. – 122 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 444 с.

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб. : Питер, 2010. – 802 с.

Маринина Е. Подросток в «стае» / Е. Маринина, Ю. Воронов // Воспитание школьников. 1994. – № 6. – С. 41–44.

Прихожан А. М. Что характерно для современного подростка / А. М. Прихожан, Н. В. Толстых // Воспитание школьников. – 1991. – № 5. – С. 8 –12.

Реан А. А. Психологический атлас человека / А. А. Реан. – М. : АСТ, 2010. – 651 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с.

Рутман Э. М. Никто меня не понимает / Э. М. Рутман // Семья и школа. – 1996. – №9. – С. 16–19.

Федосенко Е. В. Помощь подростку. Полное практическое руководство для психологов, педагогов и родителей / Е. В. Федосенко. – СПб. : Речь, 2009. – 320 с.

Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеской жизни / Д. Элкинд. – М. : Когито-центр, 1996. – 105 с.

Cacioppo J. Askt D. A talk with John Cacioppo: A Chicago scientist suggests that loneliness is a threat to your health / J. Cacioppo // The Boston Globe Found. – 2008. – № 21. – P. 354–370.

Bonetti L. The Relationship of Loneliness and Social Anxiety with Children’s and Adolescents’ [Електронний ресурс] / L. Bonetti, M. Campbell, &L. Gilmore //Cyberpsychology, Behavior, and Social Networkingonline at. – Режим доступу: http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/09/21/a_talk_with_john_cacioppo/(2010)

Cacioppo J. Alone in the crowd: The structure and spread of loneliness in a large social network / J. Cacioppo, T. Fowler // Personality and Social Psychology. – 2009. – № 35. – P. 115–134.

Cacioppo J. John Cacioppo on How to Cope with Loneliness [Електронний ресурс] / J. Cacioppo // Big Think. Found online at. – Режим доступу: http://bigthink.com/johncacioppo/ john-cacioppo-on-how-to-cope-with-loneliness(2008)

Cacioppo J. What Are the Brain Mechanisms on Which Psychological Processes Are Based? / J. Cacioppo // Perspectives on Psychological Science. – 2009. – № 4. – P. 44–63.

Cacioppo J. Loneliness affects how the brain operates [Електронний ресурс] / J. Cacioppo // Science Daily Found online at. – Режим доступу: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090215151800.htm(2009)

Cacioppo J. Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective / J. Cacioppo// Research in Personality. – 2006. –№ 40. – P. 1054–1085.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/1013109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Ці роботи доступні за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.

Журнал знаходиться у вільному доступі, і користувачі можуть безкоштовно читати, завантажувати, копіювати, посилатися на тексти або статті без попереднього додаткового дозволу на це видавника або автора - згідно з визначенням BOAI щодо відкритого доступу.

 
 
 
Створення сайту IT-Проект