Архіви

2019

Обкладинка

Том 25, № 8 (2019): Journal of Psychology Research

Журнал публікує рецензовані наукові статті та огляди з різноманітних актуальних проблем загальної психології, соціальної психології, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім’ї, вікової та педагогічної психології, клінічної психології, військової психології, етнопсихології, психології професійної діяльності, гендерної проблематики, методології досліджень у психології.
     Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.

2018

2018

Том 24, № 7 (2018): Journal of Psychology Research

Журнал публікує рецензовані наукові статті та огляди з різноманітних актуальних проблем загальної психології, соціальної психології, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім’ї, вікової та педагогічної психології, клінічної психології, військової психології, етнопсихології, психології професійної діяльності, гендерної проблематики, методології досліджень у психології.
     Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.

2017

Обкладинка

Том 23, № 9/1 (2017): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ

Випуск присвячений узагальненню результатів психологічних досліджень особистісних чинників, які впливають на успішність функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності. Автори пов’язують ці чинники з усвідомленням людиною змісту життя, активною залученістю до реалізації основних життєвих задач, сформованою етнічною ідентичністю і системою різноманітних цінностей. Доведено, що за наявності розглянутих психологічних передумов успішності функціонування людина здобуває спроможність до переживання стійких різних видів благополуччя: психологічного, соціального, суб’єктивного, що сприяє збереженню здоров’я.
Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.

2016

Обкладинка

Том 22, № 9/1 (2016): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ

Випуск уміщує публікації із результатами дослідження різних форм виявлення особистісних і ситуаційних передумов оптимального функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності та навчання. Більшість статей ґрунтуються на емпрічних дослідженнях.
Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.

2015

Обкладинка

Том 21, № 9/1 (2015): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ

Наведено результати низки досліджень, у яких висвітлено різні аспекти задоволеності індивідуума життям та психологічного благополуччя. Зауважено на особливій ролі позитивних цінностей та сил характеру, когнітивних і моральних ресурсів особистості у підвищенні її адаптивності до змінюваних умов життєдіяльності та стресових факторів. Розглянуто як загальні, так і пов’язані з віком, статтю, професійною орієнтацією передумови оптимального функціонування людини.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.


2014

Обкладинка

Том 22, № 9/1 (2014): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Узагальнено результати новітніх досліджень актуальних проблем особистості як основного об’єкта теоретичної психології. Зокрема, розглянуто особистісні чинники ряду специфічних психологічних феноменів: психологічного здоров’я, мовної тривожності, самоінвалідизації, гелотофобії та інших форм прояву гумору. Проаналізовано особистісні аспекти традиційних для психології прикладних проблем: оптимізації шлюбних стосунків, формування професійних здібностей, здобуття освіти.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.


2013

Обкладинка

Том 21, № 9/1 (2013): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Викладено результати досліджень актуальних проблем психології, що відбивають, зокрема, посилення інтересу сучасних дослідників до визначення ролі емоційних факторів в оптимальному функціонуванні особистості, детермінації психологічного здоров’я людини, у визначенні шляхів підвищення ефективності психодіагностичної, корекційної, педагогічної діяльності психологів.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.


2012

Обкладинка

Том 20, № 9/1 (2012): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія: ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Викладено результати досліджень актуальних проблем психології, які стосуються загальних змін предмету психологічних досліджень, що відбиваються, зокрема, у вивченні особливостей функціонування цілісної особистості, у визначенні ролі позитивних цінностей у детермінації психологічного благополуччя людини, з’ясування шляхів підвищення ефективності психодіагностичної, корекційної, педагогічної діяльності психологів.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.


2011

Обкладинка

Том 19, № 9/1 (2011): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія: ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Викладено результати дослідження актуальних проблем психології, які стосуються діагностики емоційної стійкості людини, у тому числі імпліцитної, ролі позитивних цінностей педагога в забезпеченні позитивних емоційних станів учнів, що сприяють навчальній успішності, особливостей професійного становлення психологів, проблем розвитку  самосвідомості особистості, гендерної ідентичності, адаптації до змінних умов життєдіяльності, релігійної освіти та інші.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.


2010

Обкладинка

Том 18, № 9/1 (2010): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ

Викладено результати досліджень актуальних проблем психології та педагогіки, які стосуються емоційної, мотиваційної сфер особистості, взаємовідносин батьків та дітей, внутрішньосімейних відносин, феномена емпатії, суб’єктивного образу світу, а також процесів адаптації, антиципації та соціалізації особистості. Розглянуто також аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.


2009

Обкладинка

Том 17, № 9/1 (2009): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Викладено результати досліджень актуальних проблем психології та педагогіки, які стосуються емоційної, мотиваційної сфер особистості, взаємовідносин батьків та дітей, внутрішньосімейних відносин, феномена емпатії, суб’єктивного образу світу, а також процесів адаптації, антиципації та соціалізації особистості. Розглянуто також аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.


2008

Обкладинка

Том 16, № 9/1 (2008): ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Викладено результати дослідження актуальних проблем психології та педагогіки, які стосуються емоційної, мотиваційної сфер особистості, взаємовідносин батьків та дітей, внутрішньосімейних відносин, феномена емпатії, суб’єктивного образу світу, а також процесів адаптації, антиципації та соціалізації особистості. Розглянуто також аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей.


Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.