Том 23, № 9/1 (2017)

ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/10172301


Обкладинка
Випуск присвячений узагальненню результатів психологічних досліджень особистісних чинників, які впливають на успішність функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності. Автори пов’язують ці чинники з усвідомленням людиною змісту життя, активною залученістю до реалізації основних життєвих задач, сформованою етнічною ідентичністю і системою різноманітних цінностей. Доведено, що за наявності розглянутих психологічних передумов успішності функціонування людина здобуває спроможність до переживання стійких різних видів благополуччя: психологічного, соціального, суб’єктивного, що сприяє збереженню здоров’я.
Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.