Том 23, № 9/1 (2017)

ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/10172301

Випуск присвячений узагальненню результатів психологічних досліджень особистісних чинників, які впливають на успішність функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності. Автори пов’язують ці чинники з усвідомленням людиною змісту життя, активною залученістю до реалізації основних життєвих задач, сформованою етнічною ідентичністю і системою різноманітних цінностей. Доведено, що за наявності розглянутих психологічних передумов успішності функціонування людина здобуває спроможність до переживання стійких різних видів благополуччя: психологічного, соціального, суб’єктивного, що сприяє збереженню здоров’я.
Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИЯВЛЕННЯМИ ДРАЙВЕРНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ ПІДЛІТКА PDF (English)
Yu. O. Holovko, O. O. Bayer
МАРШРУТИ ДО ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ PDF (English)
E. L. Nosenko, D. V. Nosenko
ЗЛОВЖИВАННЯ. ІНЦЕСТ. – НАДІЯ НА ВІДНОВЛЕННЯ... PDF (English)
K. M. Sabanska Melillo
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНУ ТЕОРІЮ НАСТАНОВИ PDF (Russian)
L. G. Odisharia
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
A. I. Agarkova
ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ PDF
I. F. Arshava, Ya. V. Huz
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНОГО ПІДЛІТКА PDF
H. O. Hul’ko
ПСИХОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ У ВІДНОШЕННІ ПРАБАТЬКІВ ДО СВОЇХ ДІТЕЙ ТА ВНУКІВ PDF
O. V. Litvinova, D. V. Kolomoichuk
ПРЕДМЕТ ПСИХОТЕРАПІЇ В СУБОСОБИСТІСНОМУ АНАЛІЗІ PDF
O. V. Mazyar
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ PDF
U. B. Mykhaylyshyn
ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА РЕЛІГІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
N. M. Saveliuk
МЕТАКОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
O. V. Savchenko, O. G. Aleksandrova, N. O. Oliynyk