РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

д.психол.н., проф. І.Ф. Аршава (завідувач кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара) – відповідальний редактор

д.психол.н., проф., член-кор. НАПН України Е.Л. Носенко (завідувач кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара)  перший заступник відповідального редактора

д.психол.н., проф. Д.Ш. Надірашвілі (декан факультету соціальних наук Грузинського університету імені Святого Андрія Первозваного, м. Тбілісі, Грузія)  другий заступник відповідального редактора

д.психол.н., проф. О.І. Богучарова (ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро)

д.психол.н., проф. І.Д. Пасічник (Національний університет «Острозька академія», м. Острог)

д.психол.н., проф. Л.Ф. Бурлачук (КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ)

д.психол.н., проф. О.Ф. Іванова (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

д.психол.н., проф. В.М. Чорнобровкін (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ)

д.психол.н., проф. Н.Ф. Шевченко (ЗНУ, м. Запоріжжя)

д.психол.н., доц. Л.З. Левіт (Центр психологічного здоров’я та освіти, Білорусь)

д.н., проф. психол. Ш. Шварц (The Hebrew University of Jerusalem, Ізраїль)

д.н., проф. психол. Ф. Крамер (Bronfman Scientific Center, Williams College, США)

д.н., проф. психол. І. Кокіна (Daugavpils University, Латвія)

д.психол.н., доц. О. Колесов (Latvijas Universitātē, Латвія)

к.психол.н. А.А. Бунас (доцент кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара)відповідальний секретар