РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

д-р психол. наук, проф. І. Ф. Аршава (завідувач кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара) – відповідальний редактор

д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України Е. Л. Носенко (завідувач кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара)  перший заступник відповідального редактора

д-р психол. наук, професор Д. Ш. Надірашвілі, декан факультету соціальних наук Грузинського університету імені Святого Андрія Первозваного, місто Тбілісі, Грузія  другий заступник відповідального редактора


д-р психол. наук, проф. Богучарова О. І. (професор кафедри соціальної психології і психології управління ДНУ імені Олеся Гончара)

д-р психол. наук, проф. О. Ф. Іванова (завідувач кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)

д-р. психол. наук, проф. В. М. Чорнобровкін (завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська Академія")

д-р. психол. наук, проф. В. А. Чорнобровкіна (професор кафедри психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська Академія")

д-р психол. наук, проф. Н. Ф. Шевченко (завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету)

д-р психол. наук, проф. І. В. Ващенко (професор кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

проф. психології Фебе Крамер, Науковий центр Bronfman, Williams College, США

д-р психології Ірена Кокіна, доцент кафедри педагогіки та педагогічної психології Даугавпілського університету, Латвія

д-р психол. наук, професор Юлія Бистрова, факультет педагогіки і пропаганди здоров'я Університету інформатики та прикладних умінь, місто Лодзь, Польща

д-р психол. наук Л. З. Левіт, директор Центру психологічного здоров'я та освіти, місто Мінськ, Бєларусь


канд. психол. наук А. А. Бунас (доцент кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара) – відповідальний секретар