ЕТИЧНІ ВИМОГИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

Усі подані на рецензію рукописи підлягають процедурі «сліпого рецензування», за якої рецензент не володіє інформацією щодо автора, чия робота знаходиться на рецензії.

Опис процедури рецензування

Оскільки наш Вісник прийняв умови членства у CrossRef, при рецензуванні ми будемо слідувати  вимогам CrossCheck.

Будь ласка, ретельно редагуйте текст, щоб звести до мінімуму можливу правку.

Один автор може опублікувати не більше двох робіт у кожному випуску Вісника.

Студенти і аспіранти додають до  рукописів своїх статей рекомендацію наукового керівника.

Будь ласка, надсилайте  рукописи на редакцію як у друкованому вигляді, так і в електронному  на поштову адресу bunasalina@gmail.com.

Кожен автору отримає  один друкований  екземпляр Вісника. За запитом на електронну адресу автора  може бути також надісланий файл *pdf.

Усі автори, які бажають надрукувати роботу у Віснику, мають заповнити таку декларацію.

Декаларація

Автор ……………………………………………………………………..… рукопису під назвою …………………………………………………………………………………………… , призначеної для друку у «Віснику Дніпропетровського університету. Серія психологія», стверджує , що:

- усі співавтори зобов’язуються опублікувати подані статті у Віснику після внесеної в результаті рецензування правки;

- усі співавтори погоджуються з тим, що повний текст їх статті буде надрукований на  веб-сторінці Вісника, включаючи інформацію щодо використаних джерел літератури та баз даних, доступних в інтернеті;

- у поданому до розгляду рукопису не були використані результаті досліджень інших авторів  без їх згоди,  посилання на їх роботи або визнання їх участі та співробітництва;

- результати (або будь-яка їх частина), висвітлені у статті, раніше не публікувались  у будь-якому іншому виданні (якщо це не так, тоді в рукописі повинні бути  посилання на відповідні роботи);

- рукопис, поданий до публікації, підготовлено з урахуванням усіх відповідних правил;

- якщо авторам надавались гранти для проведення наукових досліджень, результати яких подаються до друку, грантодавці  мають бути повідомлені про це  і підтвердити згоду на публікацію результатів ;

- після публікації статті Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара стає власником авторського права на неї.

- Усі співавтори погоджуються з тим, що редакторське листування відбуватиметься з такою особою:
Ім’я ……………………………………………………………………………………..

Адреса ………………………………………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………

Дата ………………………. Підпис автора ……………………………….…………

Редколегія «Вісника Дніпропетровського університету. Серія психологія» керується такими вимогами і очікує їх дотримання і від авторів, які подають статті до публікації в журналі:

- виключення всіх видів дискримінації – за гендерною або статевою ознакою, сексуальною орієнтацією, релігіозними або політичними переконаннями, етнічним або географічним походженням;

- розгляду роботи / статті / дослідження виключно з позицій їх наукової цінності, надання авторам / рецензентам / редакційній колегії всіх необхідним матеріалів та пояснень в якості зворотнього зв’язку;

- підтримання конфіденційного характеру зв’язку спілкування між редколегією та авторами;

- отримання дозволу відповідних громадських / державних / професійних інстанцій, пов’язаних з проблемою дослідження, у разі необхідності.